Lista zawodnikówkategorialokatahead to head
Krzysztof Barwiński -60 kg 5 50%
Marek Krajewski -71 kg 5 50%
Piotr Sosiński -71 kg - 0%
Dariusz Poniatowski -78 kg - 0%
Zbigniew Harasim -95 kg 5 33.33%