Lista zawodnikówkategorialokatahead to head
Andrzej Bierza -60 kg - 0%
Mirosław Dziubelski -60 kg 5 60%