RocznikZawodnicy
2015 1
2004 30
2003 118
2002 100
(brak danych) 9