RocznikZawodnicy
2004 1
2003 69
2002 131
2001 112
(brak danych) 3