WojewództwoZawodnicy
(zagraniczni) 5
Mazowiecki OZJudo 5