WojewództwoZawodnicy
(zagraniczni) 14
Dolnośląski OZJudo 11
Krakowski OZJudo 22
Kujawsko-Pomorski OZJudo 23
Lubuski OZJudo 2
Łódzki OZJudo 15
Mazowiecki OZJudo 48
Opolski OZJudo 6
Podkarpacki OZJudo 4
Podlaski OZJudo 10
Pomorski OZJudo 27
Śląski OZJudo 74
Warmińsko-Mazurski OZJudo 6
Wielkopolski OZJudo 25
Zachodniopomorski OZJudo 4