WojewództwoZawodnicy
(zagraniczni) 64
Dolnośląski OZJudo 21
Krakowski OZJudo 5
Kujawsko-Pomorski OZJudo 20
Lubuski OZJudo 17
Łódzki OZJudo 5
Mazowiecki OZJudo 45
Opolski OZJudo 13
Podkarpacki OZJudo 1
Podlaski OZJudo 1
Pomorski OZJudo 13
Śląski OZJudo 23
Warmińsko-Mazurski OZJudo 7
Wielkopolski OZJudo 19
Zachodniopomorski OZJudo 4