Zawodnik
Hanelt Kasandra
Kaczmarek Zuzanna
Marcinkowska Marta
Perzyńska Agnieszka
Wierzbicka Natalia