MVP - Most Value Player
Sposób wyliczania:
 1. KRYTERIUM KONIECZNE:
  Bierzemy pod uwagę wyłącznie zwycięzców kategorii, którzy nie przegrali żadnej walki

 2. KRYTERIA DODATKOWE:
  Dla powstałej listy zawodników wyznaczamy wartość punktową wg. następujących kryteriów:
  • Stosunek walk wygranych przez ippon do wszystkich walk wygranych wyrażony w procentach - punkty 0-100

  W pozostałych kryteriach uszeregowujemy zawodników przyznając im punkty od 10 (najlepsza) do minimalnie 0 (najgorsza) a następnie mnożąc przez współczynnik.
  • Ilość walk wygranych (im więcej tym więcej punktów)
  • Średni czas walki (im krótszy tym więcej punktów)
  • Średnia punktów zdobytych na walkę, gdzie ippon=10, waza-ari=7, yuko=5 (im więcej tym więcej punktów)
  • Średnia punktów straconych na walkę, gdzie ippon=10, waza-ari=7, yuko=5 (im mniej tym więcej punktów)
  • Średnia kar własnych na walkę (im mniej tym więcej punktów)
  • Średnia kar przeciwnika na walkę (im więcej tym więcej punktów)
Następnie punkty są sumowane. Zawodnik z najwyższą wartością punktową wg. powyższych kryteriów otrzymuje tytuł MVP zawodów.
Tytuły są przyznawane osobno dla kobiet i mężczyzn.