Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Dawid Manowski
 


Ostatni klub:UKJ Lemur Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKJ Lemur Warszawa (43) (2015 - 2024)
Kategorie wagowe:
-39 kg(1 start w roku 2018)
-55 kg(6 startów w latach 2020-2021)
-60 kg(5 startów w latach 2022-2024)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-38 kg(1 start w roku 2017)
Udział w zawodach dzieci: 31 startów w latach 2015-2019
Pierwsze zawody:II Otwarty Turniej Judo o Puchar Burmistrza Bia這喚ki U12, Warszawa; 07.11.2015
Ostatnie zawody:WOM - U21 juniorka / junior (2004-2006), Warszawa; 08.06.2024
Długość kariery startowej:8 lat, 215 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy4 lata(7 startów w latach 2018 - 2021)
juniorzy m這dsi2 lata(4 starty w latach 2022 - 2023)
juniorzy1 rok(1 start w roku 2024)
dzieci5 lat(23 startów w latach 2015 - 2019)
dzieci m這dsze3 lata(8 startów w latach 2015 - 2017)

Polityka prywatności Judostat.pl