Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Jan Kurowski
 


Ostatni klub:UKJ Iwiczna Nowa Iwiczna
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKJ Iwiczna Nowa Iwiczna (13) (2016 - 2019)
Kategorie wagowe:
-73 kg(2 starty w roku 2019)
-81 kg(1 start w roku 2019)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
Udział w zawodach dzieci: 10 startów w latach 2016-2018
Pierwsze zawody:XII Og鏊nopolski Turniej Judo Dzieci o Puchar W鎩ta Gminy Lesznowola, Mysiad這; 20.02.2016
Ostatnie zawody:WOM M這dzicy, Warszawa; 19.05.2019
Długość kariery startowej:3 lata, 89 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy1 rok(2 starty w roku 2019)
juniorzy m這dsi1 rok(1 start w roku 2019)
dzieci3 lata(10 startów w latach 2016 - 2018)

Polityka prywatności Judostat.pl