Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Tomasz Orli雟ki
 


Ostatni klub:UKS Safari 152 Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKS Safari 152 Warszawa (3) (2016 - 2017)
Kategorie wagowe:
-60 kg(1 start w roku 2016)
-66 kg(1 start w roku 2017)
-73 kg(1 start w roku 2017)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Warszawska Olimpiada M這dzie篡 (M這dzicy), Warszawa; 12.03.2016
Ostatnie zawody:Warszawska Olimpiada M這dzie篡 - M這dzicy, Warszawa; 04.06.2017
Długość kariery startowej:1 rok, 83 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy2 lata(3 starty w latach 2016 - 2017)

Polityka prywatności Judostat.pl