Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Jakub 真rawek
 


Ostatni klub:UKS SameJudo
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKJ Kobra Warszawa (1) (2015)
UKS SameJudo (17) (2016 - 2021)
Kategorie wagowe:
-66 kg(2 starty w latach 2017-2018)
-81 kg(7 startów w latach 2019-2021)
+81 kg(1 start w roku 2020)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
+60 kg(1 start w roku 2017)
Udział w zawodach dzieci: 8 startów w latach 2015-2018
Pierwsze zawody:II Otwarty Turniej Judo o Puchar Burmistrza Bia這喚ki U10, Warszawa; 07.11.2015
Ostatnie zawody:Eliminacje Regionu II do OOM, Warszawa; 19.05.2021
Długość kariery startowej:5 lat, 194 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy4 lata(8 startów w latach 2017 - 2020)
juniorzy m這dsi3 lata(2 starty w latach 2019 - 2021)
dzieci3 lata(6 startów w latach 2016 - 2018)
dzieci m這dsze3 lata(2 starty w latach 2015 - 2017)

Polityka prywatności Judostat.pl