Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Dawid υboda
 


Ostatni klub:KS Start Radom
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KS Start Radom (19) (2017 - 2024)
Kategorie wagowe:
-66 kg(1 start w roku 2018)
-73 kg(1 start w roku 2019)
-81 kg(3 starty w latach 2019-2020)
-90 kg(2 starty w roku 2021)
+90 kg(3 starty w latach 2022-2023)
-100 kg(2 starty w latach 2023-2024)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-60 kg(1 start w roku 2017)
Udział w zawodach dzieci: 7 startów w latach 2017-2018
Pierwsze zawody:XIII Turniej Judo Dzieci U13, Mysiad這; 04.02.2017
Ostatnie zawody:WOM - U21 juniorka / junior (2004-2006), Warszawa; 08.06.2024
Długość kariery startowej:7 lat, 125 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy3 lata(5 startów w latach 2018 - 2020)
juniorzy m這dsi2 lata(4 starty w latach 2021 - 2022)
juniorzy2 lata(3 starty w latach 2023 - 2024)
dzieci2 lata(6 startów w latach 2017 - 2018)
dzieci m這dsze1 rok(1 start w roku 2017)

Polityka prywatności Judostat.pl