Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Adam Chry軼ina
 


Ostatni klub:IKIZAMA Judo Klub Piaseczno
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
IKIZAMA Judo Klub Piaseczno (33) (2016 - 2022)
Kategorie wagowe:
-55 kg(1 start w roku 2016)
-60 kg(13 startów w latach 2016-2017)
-66 kg(15 startów w latach 2017-2020)
-73 kg(4 starty w latach 2019-2022)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-60 kg(1 start w roku 2016)
-66 kg(1 start w roku 2017)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:XII Og鏊nopolski Turniej Judo M這dzik闚 o Puchar W鎩ta Gminy Lesznowola, Mysiad這; 20.02.2016
Ostatnie zawody:WOM - U21, Warszawa; 28.05.2022
Długość kariery startowej:6 lat, 99 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy3 lata(23 startów w latach 2016 - 2018)
juniorzy m這dsi4 lata(8 startów w latach 2017 - 2020)
juniorzy2 lata(2 starty w latach 2021 - 2022)

Polityka prywatności Judostat.pl