Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Aleksandra Janeczko
 


Ostatni klub:UKJ Arcus Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KS AZS-AWF Warszawa (10) (2015 - 2016)
UKJ Arcus Warszawa (21) (2016 - 2020)
Kategorie wagowe:
-44 kg(2 starty w roku 2015)
-48 kg(21 startów w latach 2015-2018)
-52 kg(4 starty w latach 2017-2018)
-57 kg(3 starty w latach 2018-2020)
-60 kg(1 start w roku 2018)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-44 kg(1 start w roku 2015)
-48 kg(4 starty w latach 2016-2018)
-52 kg(2 starty w latach 2017-2018)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych, Suchy Las; 18-19.04.2015
Ostatnie zawody:Otwarte Mistrzostwa Mazowsza - WOM Junior, Józefów; 29.11.2020
Długość kariery startowej:5 lat, 227 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy młodsi3 lata(15 startów w latach 2015 - 2017)
juniorzy5 lat(11 startów w latach 2016 - 2020)
seniorzy2 lata(5 startów w latach 2017 - 2018)

Polityka prywatności Judostat.pl