Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Jakub Jab這nka
 


Ostatni klub:UKS Spartakus Lublin
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKS Spartakus Lublin (9) (2017 - 2023)
Kategorie wagowe:
-60 kg(3 starty w roku 2017)
-66 kg(3 starty w latach 2017-2018)
-81 kg(1 start w roku 2019)
-90 kg(1 start w roku 2021)
+90 kg(1 start w roku 2023)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-60 kg(1 start w roku 2017)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:IJL - VII Otwarte Mistrzostwa Miasta Jas豉 U15, Jas這; 04-05.03.2017
Ostatnie zawody:Og鏊nopolski Turniej Judo Junior闚 U21 (2004-2006), Radom; 25.11.2023
Długość kariery startowej:6 lat, 267 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy3 lata(7 startów w latach 2017 - 2019)
juniorzy m這dsi1 rok(1 start w roku 2021)
juniorzy1 rok(1 start w roku 2023)

Polityka prywatności Judostat.pl