Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Jakub Wyderski
 


Ostatni klub:UMKS Ostrowia Ostrowiec Św.
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UMKS Ostrowia Ostrowiec 安. (6) (2016 - 2017)
Kategorie wagowe:
-55 kg(1 start w roku 2017)
-60 kg(3 starty w roku 2017)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-60 kg(1 start w roku 2017)
Udział w zawodach dzieci: 2 starty w roku 2016
Pierwsze zawody:Og鏊nopolski Turniej Dzieci i M這dzik闚 w judo U13, Kowala; 17.09.2016
Ostatnie zawody:XVI Judo Baltic Cup - PP m這dziczek i m這dzik闚, Gdynia; 12.11.2017
Długość kariery startowej:1 rok, 56 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy1 rok(4 starty w roku 2017)
dzieci1 rok(2 starty w roku 2016)

Polityka prywatności Judostat.pl