Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Emilia Bielawska
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
2015 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2016 3 2 0 0 0 0 0 0 0
2017 6 1 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 9 3 0 0 1 0 0 0 0


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1 0 0 0 0 0 0 0 0
selekcyjne 2 1 0 0 0 0 0 0 0
towarzyskie 6 2 0 0 1 0 0 0 0
RAZEM 9 3 0 0 1 0 0 0 0
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. IV Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U11 Warszawa 04.11.2017 dzieci młodsze -34 kg 1 5 / 0 100%
2. XIII Turniej Judo - Memoriał G. Malika U11 Warszawa 08.10.2017 dzieci młodsze -33 kg 1 4 / 0 100%
3. Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta U11 Kowala 16.09.2017 dzieci mini -33 kg 1 5 / 0 100%
4. SameJudo Cup - U12 Marki 08-09.04.2017 dzieci -33 kg 1 5 / 0 100%
5. Chojrak Judo - Turniej Małego Mistrza U11 Warszawa 18.03.2017 dzieci młodsze -33 kg 1 4 / 0 100%
6. II Liga WOM 2017 - U11 Warszawa 11.03.2017 dzieci młodsze K-04 2 3 / 1 75%
7. I Liga WOM 2017 - U11 Mysiadło 05.02.2017 dzieci młodsze K-03 1 4 / 0 100%
8. X Turniej Kuźnia Młodych Talentów 2016 - U10 Józefów 17.12.2016 dzieci młodsze -31 kg 2 3 / 2 60%
9. III Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U11 Warszawa 05.11.2016 dzieci młodsze -31 kg 1 3 / 0 100%
10. Panda Cup - International Judo League U11 Warszawa 15-16.10.2016 dzieci młodsze -31 kg 2 3 / 1 75%
11. Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzików w judo U11 Kowala 17.09.2016 dzieci młodsze -30 kg 1 3 / 0 100%
12. II Liga WOM Funny Judo 2016 U9 Warszawa 13.03.2016 dzieci mini K-05 1 4 / 0 100%
13. II Otwarty Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki U10 Warszawa 07.11.2015 dzieci młodsze -28 kg 5 2 / 2 50%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. IV Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U11 Warszawa 04.11.2017 dzieci młodsze -34 kg 5 / 0 100%
2. XIII Turniej Judo - Memoriał G. Malika U11 Warszawa 08.10.2017 dzieci młodsze -33 kg 4 / 0 100%
3. Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta U11 Kowala 16.09.2017 dzieci mini -33 kg 5 / 0 100%
4. SameJudo Cup - U12 Marki 08-09.04.2017 dzieci -33 kg 5 / 0 100%
5. Chojrak Judo - Turniej Małego Mistrza U11 Warszawa 18.03.2017 dzieci młodsze -33 kg 4 / 0 100%
6. II Liga WOM 2017 - U11 Warszawa 11.03.2017 dzieci młodsze K-04 3 / 1 75%
7. I Liga WOM 2017 - U11 Mysiadło 05.02.2017 dzieci młodsze K-03 4 / 0 100%
8. X Turniej Kuźnia Młodych Talentów 2016 - U10 Józefów 17.12.2016 dzieci młodsze -31 kg 3 / 2 60%
9. III Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U11 Warszawa 05.11.2016 dzieci młodsze -31 kg 3 / 0 100%
10. Panda Cup - International Judo League U11 Warszawa 15-16.10.2016 dzieci młodsze -31 kg 3 / 1 75%
11. Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzików w judo U11 Kowala 17.09.2016 dzieci młodsze -30 kg 3 / 0 100%
12. II Liga WOM Funny Judo 2016 U9 Warszawa 13.03.2016 dzieci mini K-05 4 / 0 100%
13. II Otwarty Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki U10 Warszawa 07.11.2015 dzieci młodsze -28 kg 2 / 2 50%
RAZEM 48 / 6 88.89%

Polityka prywatności Judostat.pl