Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Filip Modzelewski
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
2018 1 2 1 0 0 0 0 0 0
2019 0 2 2 0 0 0 0 0 1
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2021 0 0 2 0 1 0 0 0 0
RAZEM 1 4 5 0 1 0 0 0 2


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
towarzyskie 1 4 5 0 1 0 0 0 2
RAZEM 1 4 5 0 1 0 0 0 2
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. I Memoriał Wojciecha Macioszczyka (2008-2009) Warszawa Włochy 04.09.2021 dzieci młodsze -55 kg 5 2 / 1 66.67%
2. Ogólnopolski Turniej Judo - U14 (2008-2009) Grodzisk Mazowiecki 05.06.2021 dzieci -55 kg 3 1 / 2 33.33%
3. XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna U 14 (2008-2009) Kutno 15.05.2021 dzieci -55 kg 3 2 / 1 66.67%
4. Ogólnopolski Turniej Judo-U12 Kowala 21.09.2019 dzieci młodsze -50 kg 3 1 / 2 33.33%
5. VI Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci-U12 Sochaczew 15.09.2019 dzieci młodsze -50 kg 3 2 / 2 50%
6. Żoliborz Judo Cup 2019-U11 Warszawa 08.06.2019 dzieci młodsze -50 kg 2 1 / 1 50%
7. Same Judo Cup 4 U11 Marki 23.03.2019 dzieci mini -50 kg 2 1 / 1 50%
8. Kuźna Młodych Talentów U10 Józefów 15.12.2018 dzieci młodsze -50 kg 3 2 / 1 66.67%
9. XII Międzynarodwy Turniej o Puchar Wójta Gminy Sochaczew -U10 Sochaczew 17.11.2018 dzieci mini -46 kg 2 2 / 1 66.67%
10. III Turniej o Puchar Burmistrza Bemowa U10 Warszawa 14.10.2018 dzieci młodsze -45 kg 2 3 / 1 75%
11. Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta Gm.Kowala U9 Kowala 22.09.2018 dzieci młodsze +46 kg 1 2 / 0 100%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. I Memoriał Wojciecha Macioszczyka (2008-2009) Warszawa Włochy 04.09.2021 dzieci młodsze -55 kg 2 / 1 66.67%
2. Ogólnopolski Turniej Judo - U14 (2008-2009) Grodzisk Mazowiecki 05.06.2021 dzieci -55 kg 1 / 2 33.33%
3. XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna U 14 (2008-2009) Kutno 15.05.2021 dzieci -55 kg 2 / 1 66.67%
4. XV Mazowiecki Turniej Judo 2009-2010 Sochaczew 05.12.2020 dzieci młodsze -55 kg 0 / 2 0%
5. Ogólnopolski Turniej Judo-U12 Kowala 21.09.2019 dzieci młodsze -50 kg 1 / 2 33.33%
6. VI Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci-U12 Sochaczew 15.09.2019 dzieci młodsze -50 kg 2 / 2 50%
7. Żoliborz Judo Cup 2019-U11 Warszawa 08.06.2019 dzieci młodsze -50 kg 1 / 1 50%
8. Same Judo Cup 4 U11 Marki 23.03.2019 dzieci mini -50 kg 1 / 1 50%
9. Ikizama Cup U12 zaawansowani Piaseczno 09.03.2019 dzieci młodsze -46 kg 0 / 2 0%
10. Kuźna Młodych Talentów U10 Józefów 15.12.2018 dzieci młodsze -50 kg 2 / 1 66.67%
11. XII Międzynarodwy Turniej o Puchar Wójta Gminy Sochaczew -U10 Sochaczew 17.11.2018 dzieci mini -46 kg 2 / 1 66.67%
12. III Turniej o Puchar Burmistrza Bemowa U10 Warszawa 14.10.2018 dzieci młodsze -45 kg 3 / 1 75%
13. Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta Gm.Kowala U9 Kowala 22.09.2018 dzieci młodsze +46 kg 2 / 0 100%
RAZEM 19 / 17 52.78%

Polityka prywatności Judostat.pl