Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Szymon Tuka
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
2019 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2021 2 2 0 1 0 0 0 0 0
2022 2 1 2 0 0 0 0 0 0
RAZEM 4 3 3 1 0 0 0 0 0


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
towarzyskie 4 3 3 1 0 0 0 0 0
RAZEM 4 3 3 1 0 0 0 0 0
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Turniej Judo Dzieci z okazji Jubileuszu 50-lecia MKS Pałac Młodzieży-ŁódĽ U14 (2009-2010) ŁódĽ 11.12.2022 dzieci -69 kg 1 2 / 0 100%
2. Turniej Judo Dzieci U14 (2009-2010) Skierniewice 19.11.2022 dzieci -66 kg 3 2 / 1 66.67%
3. Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U14 (2009-2010) Skierniewice 04.06.2022 dzieci -66 kg 1 2 / 0 100%
4. XIV Otwarte Mistrzostwa Kutna U14 Kutno 14.05.2022 dzieci -66 kg 3 1 / 2 33.33%
5. Ogólnopolski Turniej Judo U14 Grodzisk Mazowiecki 24.04.2022 dzieci -66 kg 2 3 / 2 60%
6. Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci (2010-2011) Skierniewice 21.11.2021 dzieci młodsze M-09 1 3 / 0 100%
7. Orkan Judo Cup 7 U142 (2010-2011) Sochaczew 02.10.2021 dzieci młodsze -60 kg 4 2 / 2 50%
8. Ogólnopolski Turniej Judo - U12 (2010-2011) Grodzisk Mazowiecki 05.06.2021 dzieci młodsze -60 kg 2 0 / 2 0%
9. XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna U 12 (2010-2011) Kutno 15.05.2021 dzieci -60 kg 1 2 / 0 100%
10. SameJudo Cup 5- 2010 Marki 08.05.2021 dzieci młodsze -58 kg 2 2 / 1 66.67%
11. Międzynarodowy Festiwal Judo Dzieci i Młodzieży U10-6 kyu Płock 27.10.2019 dzieci mini M-19 3 1 / 2 33.33%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Turniej Judo Dzieci z okazji Jubileuszu 50-lecia MKS Pałac Młodzieży-ŁódĽ U14 (2009-2010) ŁódĽ 11.12.2022 dzieci -69 kg 2 / 0 100%
2. Turniej Judo Dzieci U14 (2009-2010) Skierniewice 19.11.2022 dzieci -66 kg 2 / 1 66.67%
3. Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U14 (2009-2010) Skierniewice 04.06.2022 dzieci -66 kg 2 / 0 100%
4. XIV Otwarte Mistrzostwa Kutna U14 Kutno 14.05.2022 dzieci -66 kg 1 / 2 33.33%
5. Ogólnopolski Turniej Judo U14 Grodzisk Mazowiecki 24.04.2022 dzieci -66 kg 3 / 2 60%
6. Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci (2010-2011) Skierniewice 21.11.2021 dzieci młodsze M-09 3 / 0 100%
7. Orkan Judo Cup 7 U142 (2010-2011) Sochaczew 02.10.2021 dzieci młodsze -60 kg 2 / 2 50%
8. Ogólnopolski Turniej Judo - U12 (2010-2011) Grodzisk Mazowiecki 05.06.2021 dzieci młodsze -60 kg 0 / 2 0%
9. XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna U 12 (2010-2011) Kutno 15.05.2021 dzieci -60 kg 2 / 0 100%
10. SameJudo Cup 5- 2010 Marki 08.05.2021 dzieci młodsze -58 kg 2 / 1 66.67%
11. Międzynarodowy Festiwal Judo Dzieci i Młodzieży U10-6 kyu Płock 27.10.2019 dzieci mini M-19 1 / 2 33.33%
RAZEM 20 / 12 62.5%

Polityka prywatności Judostat.pl