Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Franek Michalak
 


Statystyki:

STATYSTYKI WALK (ZAWODNICY)
nazwiskozwycięstwa
Kadaj Szymon2
Kwaśny Jędrzej2
Oliwier Kasprzycki1
Kadaj Szymon1
Vozarsky Oliver1
Rychlewski Radosław1
Jaremko Kamil1
Piątkowski Adam1
HOLEMBIOVSKYI MAKSYM1
Wójcik Bartosz1
więcej...
nazwiskoporażki
więcej...
nazwiskozwycięstwa/porażkihead to head
Kwaśny Jędrzej 2/0100%
Kadaj Szymon 2/0100%
Kasprzycki Oliwier 1/0100%
Czarnecki Karol 1/0100%
Vozarsky Oliver 1/0100%
Migryt Bartłomiej 1/0100%
Kadaj Szymon 1/0100%
Błażewicz Kacper 1/0100%
Piątkowski Adam 1/0100%
Wójcik Bartosz 1/0100%
więcej...
STATYSTYKI WALK (KLUBY)
klubzwycięstwa
UKJ Bushido Piaseczno2
Stowarzyszenie Arrachion Olsztyn2
UKJ Lemur Warszawa2
UMKS Ostrowia Ostrowiec Św.1
Judo Club Bardejov Bardejov1
UKS SameJudo 1
Nadvirna Ukraina Ukraina1
Hato Judo Warszawa1
UKS Spartakus Lublin1
UKJ Champion Warszawa1
więcej...
klubporażki
więcej...
klubzwycięstwa/porażkihead to head
Stowarzyszenie Arrachion Olsztyn 2/0100%
UKJ Lemur Warszawa 2/0100%
UKJ Bushido Piaseczno 2/0100%
UMKS Ostrowia Ostrowiec Św. 1/0100%
UKJ Champion Warszawa 1/0100%
Hato Judo Warszawa 1/0100%
Judo Club Bardejov Bardejov 1/0100%
TS Gwardia Olsztyn 1/0100%
UKS SameJudo 1/0100%
UKS Narew Łapy 1/0100%
więcej...

Polityka prywatności Judostat.pl