Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Filip Modzelewski
 


Statystyki:

STATYSTYKI WALK (ZAWODNICY)
nazwiskozwycięstwa
Pokojski Jan1
Żmijewski Jakub1
Walczak Borys1
Krupa Mateusz1
Dziuba Adrian1
Janiszewski Mateusz1
Albinowski Mateusz1
Kalinowski Piotr1
ANDRZEJCZAK MARCELI1
¦wierczewski Wojciech1
więcej...
nazwiskoporażki
Albinowski Mateusz2
Pietrzak Tymon2
Kowalski Karol1
Solan Maksymilian1
Kuciński Michał1
Animucki Maciej1
Nowogórski Dawid1
Rybicki Szymon1
Kozyra Jan1
Woł±sewicz Wiktor1
więcej...
nazwiskozwycięstwa/porażkihead to head
Żmijewski Jakub 1/0100%
Hawryluk Rafał 1/0100%
Raczyński Julian 1/0100%
Radwan Tomasz 1/0100%
Sznee Tymon 1/0100%
Apsolons Aleksandrs 1/0100%
Nowak Karol 1/0100%
Jędrzejczak Bartosz 1/0100%
Pokojski Jan 1/0100%
Krupa Mateusz 1/0100%
więcej...
STATYSTYKI WALK (KLUBY)
klubzwycięstwa
UKS SameJudo 2
Kuma Judo Warszawa2
Klub Judo Mizu Kobyłka1
KS Sakana Legionowo1
MULKS Technik-Orion Radzyń Podlaski1
UKS Ippon MDK Kutno1
UKJ Meiyo Warszawa1
KS Gwardia Białystok1
UKJ Yuko Józefów1
UKS Narew Łapy1
więcej...
klubporażki
UKJ Meiyo Warszawa3
UKJ Lemur Warszawa3
UKS SameJudo 2
UKS Judo Panda Warszawa2
UKJ Ry¶ Warszawa1
UKS Orkan Judo Sochaczew1
UKS Sakura Warszawa1
IKIZAMA Judo Klub Piaseczno1
LUKS Jusport Justynów1
UKS Ronin-Team Warszawa1
więcej...
klubzwycięstwa/porażkihead to head
Kuma Judo Warszawa 2/0100%
UKS Ippon MDK Kutno 1/0100%
KS Gwardia ŁódĽ 1/0100%
UKJ Yuko Józefów 1/0100%
Hato Judo Warszawa 1/0100%
KS Sakana Legionowo 1/0100%
KS Gwardia Białystok 1/0100%
Klub Judo Mizu Kobyłka 1/0100%
MMKS Wojownik Skierniewice 1/0100%
UKS Narew Łapy 1/0100%
więcej...

Polityka prywatności Judostat.pl