Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Szymon Tuka
 


Statystyki:

STATYSTYKI WALK (ZAWODNICY)
nazwiskozwycięstwa
MORAWSKI Fabian4
Balcerowski Igor3
Kozieł Krzysztof2
Soćko Bartosz1
Szulewicz Bartosz1
Postek Hubert1
Bajołek Ignacy1
Olechnowicz Andrzej1
Kowalczyk Franciszek1
Kubiak Gabriel1
więcej...
nazwiskoporażki
Gałan Szymon5
Jachimowicz Eryk1
Gajewski Antoni1
Pikuła Dominik1
Nowak Karol1
Soćko Bartosz1
Wielechowski Aleksander1
Jurczak Dominik1
więcej...
nazwiskozwycięstwa/porażkihead to head
MORAWSKI Fabian 4/0100%
Balcerowski Igor 3/0100%
Kozieł Krzysztof 2/0100%
Jabłoński Mikołaj 1/0100%
Kubiak Gabriel 1/0100%
Kamiński Marcel 1/0100%
Olechnowicz Andrzej 1/0100%
Kowalczyk Franciszek 1/0100%
Bajołek Ignacy 1/0100%
Szulewicz Bartosz 1/0100%
więcej...
STATYSTYKI WALK (KLUBY)
klubzwycięstwa
ASW Tiger Skierniewice4
MKS Olimpijczyk Włocławek4
MUKS Kokoro Łódź2
KS Gwardia Łódź2
Uks Olmpia Judo Elbląg Elbląg2
UKS SameJudo 1
MKS Pałac Młodzieży Łódź1
MMKS Wojownik Skierniewice1
Kuma Judo Warszawa1
UKS Judo Sensei Płock1
więcej...
klubporażki
UKS Judo Panda Warszawa6
UKS Judo Sensei Stare Proboszczewice1
UKS Judo Sensei Płock1
Kuma Judo Warszawa1
MKS Olimpijczyk Włocławek1
UKS SameJudo 1
UKS Ulisses Team Pruszków1
więcej...
klubzwycięstwa/porażkihead to head
ASW Tiger Skierniewice 4/0100%
Uks Olmpia Judo Elbląg Elbląg 2/0100%
KS Gwardia Łódź 2/0100%
MUKS Kokoro Łódź 2/0100%
MKS Pałac Młodzieży Łódź 1/0100%
MMKS Wojownik Skierniewice 1/0100%
UKS Orkan Judo Sochaczew 1/0100%
MKS Olimpijczyk Włocławek 4/180%
Kuma Judo Warszawa 1/150%
UKS SameJudo 1/150%
więcej...

Polityka prywatności Judostat.pl