Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Jakub Jabłonka
 


Statystyki:

STATYSTYKI WALK (ZAWODNICY)
nazwiskozwycięstwa
Karasiewicz Jakub1
Łoboda Dawid1
Karolak Alan1
RARES CARA1
Lewandowski Kacper1
Gadecki Szymon1
Popłoński Igor1
Namieciński Adrian1
Domański Patryk1
więcej...
nazwiskoporażki
Leśniewski Brajan2
Łoboda Dawid2
Białucha Adam2
Baranov Vitalii2
Shcherban Serhii1
Majewski Adam1
Kisielewski Andrzej1
Żurawek Jakub1
Wyderski Jakub1
więcej...
nazwiskozwycięstwa/porażkihead to head
RARES CARA 1/0100%
Karasiewicz Jakub 1/0100%
Karolak Alan 1/0100%
Lewandowski Kacper 1/0100%
Domański Patryk 1/0100%
Gadecki Szymon 1/0100%
Namieciński Adrian 1/0100%
Popłoński Igor 1/0100%
Łoboda Dawid 1/233.33%
Białucha Adam 0/20%
więcej...
STATYSTYKI WALK (KLUBY)
klubzwycięstwa
KS Start Radom2
UMKS Ostrowia Ostrowiec Św.1
CS UNIREA FOCSANI FOCSANI1
UKS Czerwone Smoki Toshi Brwinów1
UKJ Lemur Warszawa1
KS Gwardia Łódź1
MKS Zryw Łowicz1
UKS Arashi Łódź1
więcej...
klubporażki
ULKS Judo Kowala2
UKJ Arcus Warszawa2
Sdushor Kaliningrad2
KS Start Radom2
UKS SameJudo 1
UMKS Ostrowia Ostrowiec Św.1
KS Gwardia Łódź1
UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa1
UKS Siódemka Sochaczew1
więcej...
klubzwycięstwa/porażkihead to head
UKS Czerwone Smoki Toshi Brwinów 1/0100%
MKS Zryw Łowicz 1/0100%
UKJ Lemur Warszawa 1/0100%
CS UNIREA FOCSANI FOCSANI 1/0100%
UKS Arashi Łódź 1/0100%
KS Start Radom 2/250%
UMKS Ostrowia Ostrowiec Św. 1/150%
KS Gwardia Łódź 1/150%
UKJ Arcus Warszawa 0/20%
ULKS Judo Kowala 0/20%
więcej...

Polityka prywatności Judostat.pl