Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Jakub Jabłonka
 


Zawodnik nie jest już rangowany
ostatnio w rankingu: 2018-12-25
ranking: młodzicy
kategoria: -66 kg.
najwyższe miejsce: 5 (2018-07-31)
najwięcej punktów: 10.0 (2018-07-31)
Archiwum
Data Miejsce Punkty
2018-12-2575.0
2018-12-1875.0
2018-12-1175.0
2018-12-0475.0
2018-11-2775.0
2018-11-2075.0
2018-11-1375.0
2018-11-0675.0
2018-10-3075.0
2018-10-2375.0
2018-10-1675.0
2018-10-0975.0
2018-10-0275.0
2018-09-2575.0
2018-09-1875.0
2018-09-1175.0
2018-07-31510.0
2018-07-24510.0
2018-07-17510.0
2018-07-10510.0
2018-07-03510.0
2018-06-26510.0
2018-06-19510.0
2018-06-12510.0
2018-06-05510.0
2018-05-29510.0
2018-05-22510.0
2018-05-15510.0
2018-05-08510.0
2018-05-01510.0
2018-04-24510.0
2018-04-17510.0
2018-04-10510.0
2018-04-03510.0
2018-03-27510.0
2018-03-20510.0
2018-03-13510.0
2018-03-06510.0
2018-02-27510.0
2018-02-20610.0
2018-02-13610.0
2018-02-06610.0
2018-01-30710.0
2018-01-23710.0
2018-01-16710.0
2018-01-09710.0
2018-01-02710.0
2017-12-261810.0
2017-12-191810.0
2017-12-121810.0
2017-12-051810.0
2017-11-281810.0
2017-11-211810.0
2017-11-141710.0
2017-11-071710.0
2017-10-311710.0
2017-10-241710.0
2017-10-211610.0
2017-10-03155.0
2017-09-26155.0
2017-09-19155.0
2017-09-19155.0
2017-09-12135.0

Polityka prywatności Judostat.pl