Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Emilia Bielawska
 


Lp.Reprezentowany klubZawodyMiastoDataWiekKategoriaLokata
1. UKJ Champion Warszawa IV Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U11 Warszawa 04.11.2017 10 lat 220 dni -34 kg 1
2. UKJ Champion Warszawa Panda Cup - International Judo League U13 Warszawa 28-29.10.2017 10 lat 213 dni -34 kg (brak informacji)
3. UKJ Champion Warszawa Panda Cup - International Judo League U11 Warszawa 28-29.10.2017 10 lat 213 dni -34 kg (brak informacji)
4. UKJ Champion Warszawa XIII Turniej Judo - Memoriał G. Malika U11 Warszawa 08.10.2017 10 lat 193 dni -33 kg 1
5. UKJ Champion Warszawa Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta U11 Kowala 16.09.2017 10 lat 171 dni -33 kg 1
6. UKJ Champion Warszawa SameJudo Cup - U12 Marki 08-09.04.2017 10 lat 10 dni -33 kg 1
7. UKJ Champion Warszawa Chojrak Judo - Turniej Małego Mistrza U11 Warszawa 18.03.2017 9 lat 354 dni -33 kg 1
8. UKJ Champion Warszawa II Liga WOM 2017 - U11 Warszawa 11.03.2017 9 lat 347 dni K-04 2
9. UKJ Champion Warszawa I Liga WOM 2017 - U11 Mysiadło 05.02.2017 9 lat 313 dni K-03 1
10. UKJ Champion Warszawa X Turniej Kuźnia Młodych Talentów 2016 - U10 Józefów 17.12.2016 9 lat 263 dni -31 kg 2
11. UKJ Champion Warszawa III Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U11 Warszawa 05.11.2016 9 lat 221 dni -31 kg 1
12. UKJ Champion Warszawa Panda Cup - International Judo League U11 Warszawa 15-16.10.2016 9 lat 200 dni -31 kg 2
13. UKJ Champion Warszawa Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzików w judo U11 Kowala 17.09.2016 9 lat 172 dni -30 kg 1
14. UKJ Champion Warszawa III Liga WOM U11 (Judo) Warszawa 10.04.2016 9 lat 12 dni WSPÓLNA (brak informacji)
15. UKJ Champion Warszawa II Liga WOM Funny Judo 2016 U9 Warszawa 13.03.2016 8 lat 349 dni K-05 1
16. UKJ Champion Warszawa I Liga WOM Funny Judo 2016 U10 Warszawa 21.02.2016 8 lat 326 dni WSPÓLNA (brak informacji)
17. UKJ Champion Warszawa II Otwarty Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki U10 Warszawa 07.11.2015 8 lat 222 dni -28 kg 5

Polityka prywatności Judostat.pl