Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Franek Michalak
 


Lp.Reprezentowany klubZawodyMiastoDataWiekKategoriaLokata
1. UKJ Champion Warszawa Bushido Cup U116 Józefosław 17.11.2019 14 lat 355 dni -42 kg 1
2. UKJ Champion Warszawa V Międzynarodowy Turniej Judo U14 Sochaczew 08.12.2018 14 lat 11 dni -33 kg 1
3. UKJ Champion Warszawa Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta Gm.Kowala U13 Kowala 22.09.2018 13 lat 298 dni -32 kg 1
4. UKJ Champion Warszawa Ikizama Cup Piaseczno U14 Piaseczno 10.02.2018 13 lat 75 dni -30 kg 1
5. UKJ Champion Warszawa XIII Turniej Judo - Memoriał G. Malika U13 Warszawa 08.10.2017 12 lat 314 dni -30 kg 1
6. UKJ Champion Warszawa Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta U13 Kowala 16.09.2017 12 lat 292 dni -32 kg 1

Polityka prywatności Judostat.pl