Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Szymon Tuka
 


Lp.Reprezentowany klubZawodyMiastoDataWiekKategoriaLokata
1. MMKS Wojownik Skierniewice Turniej Judo Dzieci z okazji Jubileuszu 50-lecia MKS Pałac Młodzieży-Łódź U14 (2009-2010) Łódź 11.12.2022 12 lat 44 dni -69 kg 1
2. MMKS Wojownik Skierniewice Turniej Judo Dzieci U14 (2009-2010) Skierniewice 19.11.2022 12 lat 22 dni -66 kg 3
3. MMKS Wojownik Skierniewice Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U14 (2009-2010) Skierniewice 04.06.2022 11 lat 219 dni -66 kg 1
4. MMKS Wojownik Skierniewice XIV Otwarte Mistrzostwa Kutna U14 Kutno 14.05.2022 11 lat 198 dni -66 kg 3
5. MMKS Wojownik Skierniewice Ogólnopolski Turniej Judo U14 Grodzisk Mazowiecki 24.04.2022 11 lat 178 dni -66 kg 2
6. MMKS Wojownik Skierniewice Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci (2010-2011) Skierniewice 21.11.2021 11 lat 24 dni M-09 1
7. MMKS Wojownik Skierniewice Orkan Judo Cup 7 U142 (2010-2011) Sochaczew 02.10.2021 10 lat 339 dni -60 kg 4
8. MMKS Wojownik Skierniewice Ogólnopolski Turniej Judo - U12 (2010-2011) Grodzisk Mazowiecki 05.06.2021 10 lat 220 dni -60 kg 2
9. MMKS Wojownik Skierniewice XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna U 12 (2010-2011) Kutno 15.05.2021 10 lat 199 dni -60 kg 1
10. MMKS Wojownik Skierniewice SameJudo Cup 5- 2010 Marki 08.05.2021 10 lat 192 dni -58 kg 2
11. MMKS Wojownik Skierniewice Międzynarodowy Festiwal Judo Dzieci i Młodzieży U10-6 kyu Płock 27.10.2019 8 lat 363 dni M-19 3

Polityka prywatności Judostat.pl