Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Jakub Jabłonka
 


Lp.Reprezentowany klubZawodyMiastoDataWiekKategoriaLokata
1. UKS Spartakus Lublin Ogólnopolski Turniej Judo Juniorów U21 (2004-2006) Radom 25.11.2023 19 lat 213 dni +90 kg 2
2. UKS Spartakus Lublin Eliminacje Regionu II do OOM Warszawa 19.05.2021 17 lat 23 dni -90 kg 3
3. UKS Spartakus Lublin Ogólnopolski Turniej Judo-U16 Kowala 21.09.2019 15 lat 147 dni -81 kg 3
4. UKS Spartakus Lublin XIV Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lesznowola U16 Mysiadło 03.02.2018 13 lat 282 dni -66 kg 5
5. UKS Spartakus Lublin Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Poznań 14-15.10.2017 13 lat 170 dni -60 kg ---
6. UKS Spartakus Lublin Turniej Judo Młodzików o Puchar Wójta U15 Kowala 16.09.2017 13 lat 142 dni -66 kg 5
7. UKS Spartakus Lublin Międzywojewódzkie Mistrzostwa Mlodzików Józefów 10.09.2017 13 lat 136 dni -66 kg 5
8. UKS Spartakus Lublin SameJudo Cup - U14 Marki 08-09.04.2017 12 lat 346 dni -60 kg 2
9. UKS Spartakus Lublin IJL - VII Otwarte Mistrzostwa Miasta Jasła U15 Jasło 04-05.03.2017 12 lat 311 dni -60 kg (brak informacji)

Polityka prywatności Judostat.pl