Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
XIII Turniej Judo Dzieci U13
Mysiadło, 04.02.2017
 

XIII Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lesznowola
XIII Turniej Judo Młodzików
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 42 -> (M) 35 (K) 27
Liczba startujących zawodników 184 -> (M) 127 (K) 57
Liczba zawodników zagranicznych 0 (0% startujących zawodników)
Liczba walk 269 -> (M) 186 (K) 83
Liczba reprezentowanych województw 5
Startujące roczniki 2005 - 2007
Średnia wieku zawodników 11 lat 148 dni
Średnia wieku medalistów 11 lat 154 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 11 lat 167 dni
Najliczniejsza kategoria -36 kg (27 zawodników)
Najmniej liczna kategoria -60 kg (2 zawodników)
Liczba klubów z medalami 28 (45.16% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 38 (61.29% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych (0% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 (0% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników UKJ Lemur Warszawa (30 zawodników)
UKJ 225 Warszawa (15 zawodników)
UKJ Ryś Warszawa (14 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk UKJ Lemur Warszawa (60 walk)
UKJ Ryś Warszawa (23 walk)
UKS Judo Panda Warszawa (19 walk)
Kluby z największą efektywnością ULKS Judo Kowala (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
UKS SameJudo (3.33 => 10 wygr. / 3 zaw.)
UKJ Meiyo Warszawa (3.33 => 10 wygr. / 3 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową ULKS Judo Kowala (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
Bushi Toruń (5.5 => 5.5 pkt / 1 zaw.)
UKS Judo Sensei Płock (5.33 => 16.0 pkt / 3 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-30 kg 11 9 17
-33 kg 25 13 35
-36 kg 27 15 38
-39 kg 15 9 21
-42 kg 15 13 21
-46 kg 10 8 14
-50 kg 7 4 12
-55 kg 10 9 15
-60 kg 2 2 3
+60 kg 5 5 10
-30 kg 6 5 9
-33 kg 11 9 17
-36 kg 14 12 20
-40 kg 9 7 13
-44 kg 7 6 12
-48 kg 3 3 3
-52 kg 4 3 6
+52 kg 3 3 3

Polityka prywatności Judostat.pl