Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
XIII Turniej Judo Dzieci U13
Mysiadło, 04.02.2017
 

XIII Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lesznowola
XIII Turniej Judo Młodzików
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg +60 kg
Kobiety -30 kg -33 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg +52 kg

kategoria: -33 kg

Statystyka

Liczba startujących klubów 9
Liczba startujących zawodników 11
Liczba walk 17
Liczba reprezentowanych województw 2
Startujące roczniki 2005 - 2006
Średnia wieku zawodników 11 lat 43 dni
Średnia wieku medalistów 11 lat 23 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 11 lat 33 dni
Najmłodszy zawodnik Oliwia Przetacka (10 lat 63 dni)
Najstarszy zawodnik Julia Żmuda (11 lat 359 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników UKS Ronin-Team Warszawa (2 zawodników)
UKJ Lemur Warszawa (2 zawodników)
UKS Iwiczna (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk UKJ Lemur Warszawa (7 walk)
UKS Ronin-Team Warszawa (3 walk)
UKJ Arcus Warszawa (2 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Maria Jesionek
UKJ Lemur Warszawa
2
Martyna Ziębicka
UKS Ronin-Team Warszawa
3
Marta Maciocha
UKJ Arcus Warszawa
3
Gabriela Pietrzak
UKJ Lemur Warszawa
5
Julia Żmuda
UKS Ippon Tychy
5
Oliwia Przetacka
UKJ Ryś Warszawa
7
Julia Janukowicz
UKJ 225 Warszawa
7
Jagoda Saniewska
UKS Iwiczna

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
I rundaGabriela PietrzakUKJ Lemur WarszawaOliwia PrzetackaUKJ Ryś Warszawa0.5:0  
I rundaMartyna ZiębickaUKS Ronin-Team WarszawaJulia JanukowiczUKJ 225 Warszawa0.5:0  
I rundaMaria JesionekUKJ Lemur WarszawaJulia ŻmudaUKS Ippon Tychy0.5:0  
ćwierćfinałGabriela PietrzakUKJ Lemur WarszawaMaria JakóbczykKuma Judo Warszawa0.5:0  
ćwierćfinałMartyna ZiębickaUKS Ronin-Team WarszawaWeronika KazubskaUKS Praskie Centrum Sportu Warszawa0.5:0  
ćwierćfinałMaria JesionekUKJ Lemur WarszawaAleksandra Klajn-broszkiewiczUKS Ronin-Team Warszawa0.5:0  
ćwierćfinałMarta MaciochaUKJ Arcus WarszawaJagoda SaniewskaUKS Iwiczna0.5:0  
półfinałMartyna ZiębickaUKS Ronin-Team WarszawaGabriela PietrzakUKJ Lemur Warszawa0.5:0  
półfinałMaria JesionekUKJ Lemur WarszawaMarta MaciochaUKJ Arcus Warszawa0.5:0  
finałMaria JesionekUKJ Lemur WarszawaMartyna ZiębickaUKS Ronin-Team Warszawa0.5:0  
repasaże - I rundaOliwia PrzetackaUKJ Ryś WarszawaMaria JakóbczykKuma Judo Warszawa0.5:0  
repasaże - I rundaJulia JanukowiczUKJ 225 WarszawaWeronika KazubskaUKS Praskie Centrum Sportu Warszawa0.5:0  
repasaże - finałOliwia PrzetackaUKJ Ryś WarszawaJulia JanukowiczUKJ 225 Warszawa0.5:0  
o III miejsceMarta MaciochaUKJ Arcus WarszawaOliwia PrzetackaUKJ Ryś Warszawa0.5:0  

Repasaże II
repasaże - I rundaJulia ŻmudaUKS Ippon TychyAleksandra Klajn-broszkiewiczUKS Ronin-Team Warszawa0.5:0  
repasaże - finałJulia ŻmudaUKS Ippon TychyJagoda SaniewskaUKS Iwiczna0.5:0  
o III miejsceGabriela PietrzakUKJ Lemur WarszawaJulia ŻmudaUKS Ippon Tychy0.5:0  

Polityka prywatności Judostat.pl