Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
XIII Turniej Judo Dzieci U13
Mysiadło, 04.02.2017
 

XIII Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lesznowola
XIII Turniej Judo Młodzików
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg +60 kg
Kobiety -30 kg -33 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg +52 kg

kategoria: -50 kg

Statystyka

Liczba startujących klubów 4
Liczba startujących zawodników 7
Liczba walk 12
Liczba reprezentowanych województw 1
Startujące roczniki 2005 - 2006
Średnia wieku zawodników 11 lat 256 dni
Średnia wieku medalistów 11 lat 284 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 11 lat 256 dni
Najmłodszy zawodnik Stanisław Tomaszkiewicz (11 lat 69 dni)
Najstarszy zawodnik Kamil Suska (12 lat 69 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników UKJ Lemur Warszawa (3 zawodników)
UKS Ronin-Team Warszawa (2 zawodników)
UKS Mokotovia Warszawa (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk UKJ Lemur Warszawa (6 walk)
UKS Ronin-Team Warszawa (5 walk)
UKS Orkan Judo Sochaczew (1 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Witold Rybarczyk
UKJ Lemur Warszawa
2
Szymon Kowalski
UKS Ronin-Team Warszawa
3
Jan Jaworski
UKS Orkan Judo Sochaczew
3
Krzysztof Koblak
UKS Ronin-Team Warszawa
5
Stanisław Tomaszkiewicz
UKJ Lemur Warszawa
5
Kamil Suska
UKJ Lemur Warszawa
7
Paweł Kos
UKS Mokotovia Warszawa

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
Witold RybarczykUKJ Lemur WarszawaKrzysztof KoblakUKS Ronin-Team Warszawa100:0  
Witold RybarczykUKJ Lemur WarszawaPaweł KosUKS Mokotovia Warszawa100:0  
Witold RybarczykUKJ Lemur WarszawaStanisław TomaszkiewiczUKJ Lemur Warszawa10:0  
Krzysztof KoblakUKS Ronin-Team WarszawaStanisław TomaszkiewiczUKJ Lemur Warszawa100:0  
Krzysztof KoblakUKS Ronin-Team WarszawaPaweł KosUKS Mokotovia Warszawa100:0  
Stanisław TomaszkiewiczUKJ Lemur WarszawaPaweł KosUKS Mokotovia Warszawa10:0  
Jan JaworskiUKS Orkan Judo SochaczewKamil SuskaUKJ Lemur Warszawa100:0  
Szymon KowalskiUKS Ronin-Team WarszawaJan JaworskiUKS Orkan Judo Sochaczew100:0  
Szymon KowalskiUKS Ronin-Team WarszawaKamil SuskaUKJ Lemur Warszawa100:0  
półfinałWitold RybarczykUKJ Lemur WarszawaJan JaworskiUKS Orkan Judo Sochaczew  
półfinałSzymon KowalskiUKS Ronin-Team WarszawaKrzysztof KoblakUKS Ronin-Team Warszawa  
finałWitold RybarczykUKJ Lemur WarszawaSzymon KowalskiUKS Ronin-Team Warszawa  

Polityka prywatności Judostat.pl