Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
XIII Turniej Judo Dzieci U13
Mysiadło, 04.02.2017
 

XIII Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lesznowola
XIII Turniej Judo Młodzików
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

MężczyŒni -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg +60 kg
Kobiety -30 kg -33 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg +52 kg

kategoria: -55 kg

Statystyka

Liczba startujących klubów 9
Liczba startujących zawodników 10
Liczba walk 15
Liczba reprezentowanych województw 1
Startujące roczniki 2005 - 2005
Średnia wieku zawodników 12 lat 40 dni
Średnia wieku medalistów 12 lat 51 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 12 lat 33 dni
Najmłodszy zawodnik Wiktor Wenerski (11 lat 218 dni)
Najstarszy zawodnik Wiktor Celej (12 lat 69 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników KS Start Radom (2 zawodników)
UKS Ulisses Team Pruszków (1 zawodników)
UKJ Ryś Warszawa (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk UKS Ulisses Team Pruszków (4 walk)
UKJ Ryś Warszawa (3 walk)
UKS Iwiczna (2 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Hubert Pruszkowski
UKS Ulisses Team Pruszków
2
Szymon Szymczuk
UKJ Ryś Warszawa
3
Dawid Łoboda
KS Start Radom
3
Wiktor Ners
UKS Judo Sensei Płock
5
Jan Kurowski
UKS Iwiczna
5
Tobiasz Kiełbasiński
UKS Orkan Judo Sochaczew
7
Kacper Lewandowski
KS Start Radom
7
Wiktor Wenerski
UKJ Arcus Warszawa

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
I rundaSzymon SzymczukUKJ Ryś WarszawaKarol SterczewskiJudo Legia Warszawa0.5:0  
I rundaHubert PruszkowskiUKS Ulisses Team PruszkówWiktor WenerskiUKJ Arcus Warszawa0.5:0  
æwieræfinałSzymon SzymczukUKJ Ryś WarszawaJan KurowskiUKS Iwiczna0.5:0  
æwieræfinałTobiasz KiełbasińskiUKS Orkan Judo SochaczewKacper LewandowskiKS Start Radom0.5:0  
æwieræfinałHubert PruszkowskiUKS Ulisses Team PruszkówWiktor CelejUKS Olimp Skaryszew0.5:0  
æwieræfinałDawid ŁobodaKS Start RadomWiktor NersUKS Judo Sensei Płock0.5:0  
półfinałSzymon SzymczukUKJ Ryś WarszawaTobiasz KiełbasińskiUKS Orkan Judo Sochaczew0.5:0  
półfinałHubert PruszkowskiUKS Ulisses Team PruszkówDawid ŁobodaKS Start Radom0.5:0  
finałHubert PruszkowskiUKS Ulisses Team PruszkówSzymon SzymczukUKJ Ryś Warszawa0.5:0  
repasaże - I rundaJan KurowskiUKS IwicznaKarol SterczewskiJudo Legia Warszawa0.5:0  
repasaże - finałJan KurowskiUKS IwicznaKacper LewandowskiKS Start Radom0.5:0  
o III miejsceDawid ŁobodaKS Start RadomJan KurowskiUKS Iwiczna0.5:0  

Repasaże II
repasaże - I rundaWiktor WenerskiUKJ Arcus WarszawaWiktor CelejUKS Olimp Skaryszew0.5:0  
repasaże - finałWiktor NersUKS Judo Sensei PłockWiktor WenerskiUKJ Arcus Warszawa0.5:0  
o III miejsceWiktor NersUKS Judo Sensei PłockTobiasz KiełbasińskiUKS Orkan Judo Sochaczew0.5:0  

Polityka prywatności Judostat.pl