Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
XIII Turniej Judo Dzieci U13
Mysiadło, 04.02.2017
 

XIII Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lesznowola
XIII Turniej Judo Młodzików
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg +60 kg
Kobiety -30 kg -33 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg +52 kg

kategoria: -60 kg

Statystyka

Liczba startujących klubów 2
Liczba startujących zawodników 2
Liczba walk 3
Liczba reprezentowanych województw 1
Startujące roczniki 2005 - 2006
Średnia wieku zawodników 11 lat 251 dni
Średnia wieku medalistów 11 lat 251 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 11 lat 251 dni
Najmłodszy zawodnik Mateusz Konderski (11 lat 69 dni)
Najstarszy zawodnik Damian Karolak (12 lat 69 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników UKJ Champion Warszawa (1 zawodników)
UKS Judo Panda Warszawa (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk UKS Judo Panda Warszawa (3 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Damian Karolak
UKS Judo Panda Warszawa
2
Mateusz Konderski
UKJ Champion Warszawa

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
Damian KarolakUKS Judo Panda WarszawaMateusz KonderskiUKJ Champion Warszawa100:0  
Damian KarolakUKS Judo Panda WarszawaMateusz KonderskiUKJ Champion Warszawa100:0  
Damian KarolakUKS Judo Panda WarszawaMateusz KonderskiUKJ Champion Warszawa  

Polityka prywatności Judostat.pl