Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
XIII Turniej Judo Dzieci U13
Mysiadło, 04.02.2017
 

XIII Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lesznowola
XIII Turniej Judo Młodzików
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg +60 kg
Kobiety -30 kg -33 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg +52 kg

kategoria: -40 kg

Statystyka

Liczba startujących klubów 7
Liczba startujących zawodników 9
Liczba walk 13
Liczba reprezentowanych województw 3
Startujące roczniki 2005 - 2006
Średnia wieku zawodników 11 lat 66 dni
Średnia wieku medalistów 11 lat 44 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 11 lat 20 dni
Najmłodszy zawodnik Amelia Bagniewska (10 lat 46 dni)
Najstarszy zawodnik Alicja Wałęsa (12 lat 69 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników Judo Legia Warszawa (2 zawodników)
UKJ Lemur Warszawa (2 zawodników)
Bushi Toruń (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk Bushi Toruń (3 walk)
UKJ Lemur Warszawa (3 walk)
Judo Legia Warszawa (3 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Zuzanna Baranowska
UKJ Lemur Warszawa
2
Maja Żmuda
UKS Ippon Tychy
3
Kalina Zozulińska
Judo Legia Warszawa
3
Amelia Bagniewska
Bushi Toruń
5
Michalina Borek
UKJ 225 Warszawa
5
Nadia Łącka
UKJ Arcus Warszawa
7
Maja Bielska
Judo Legia Warszawa
7
Klaudia Mańk
UKS Sakura Warszawa

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
I rundaAmelia BagniewskaBushi ToruńKalina ZozulińskaJudo Legia Warszawa0.5:0  
ćwierćfinałAmelia BagniewskaBushi ToruńAlicja WałęsaUKJ Lemur Warszawa0.5:0  
ćwierćfinałMaja ŻmudaUKS Ippon TychyKlaudia MańkUKS Sakura Warszawa0.5:0  
ćwierćfinałMichalina BorekUKJ 225 WarszawaNadia ŁąckaUKJ Arcus Warszawa0.5:0  
ćwierćfinałZuzanna BaranowskaUKJ Lemur WarszawaMaja BielskaJudo Legia Warszawa0.5:0  
półfinałMaja ŻmudaUKS Ippon TychyAmelia BagniewskaBushi Toruń0.5:0  
półfinałZuzanna BaranowskaUKJ Lemur WarszawaMichalina BorekUKJ 225 Warszawa0.5:0  
finałZuzanna BaranowskaUKJ Lemur WarszawaMaja ŻmudaUKS Ippon Tychy0.5:0  
repasaże - I rundaKalina ZozulińskaJudo Legia WarszawaAlicja WałęsaUKJ Lemur Warszawa0.5:0  
repasaże - finałKalina ZozulińskaJudo Legia WarszawaKlaudia MańkUKS Sakura Warszawa0.5:0  
o III miejsceKalina ZozulińskaJudo Legia WarszawaMichalina BorekUKJ 225 Warszawa0.5:0  

Repasaże II
repasaże - finałNadia ŁąckaUKJ Arcus WarszawaMaja BielskaJudo Legia Warszawa0.5:0  
o III miejsceAmelia BagniewskaBushi ToruńNadia ŁąckaUKJ Arcus Warszawa0.5:0  

Polityka prywatności Judostat.pl