Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
XIII Turniej Judo Dzieci U13
Mysiadło, 04.02.2017
 

XIII Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lesznowola
XIII Turniej Judo Młodzików
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg +60 kg
Kobiety -30 kg -33 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg +52 kg

kategoria: -42 kg

Statystyka

Liczba startujących klubów 13
Liczba startujących zawodników 15
Liczba walk 21
Liczba reprezentowanych województw 1
Startujące roczniki 2005 - 2006
Średnia wieku zawodników 11 lat 247 dni
Średnia wieku medalistów 11 lat 216 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 11 lat 262 dni
Najmłodszy zawodnik Mateusz Waćko (10 lat 194 dni)
Najstarszy zawodnik Stanisław Okurowski (12 lat 69 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników UKS Judo Panda Warszawa (3 zawodników)
UKS Kata Pruszków (1 zawodników)
UKS SameJudo (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk UKJ Lemur Warszawa (4 walk)
UKS SameJudo (4 walk)
UKS Ronin-Team Warszawa (3 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Bartłomiej Lis
UKJ Lemur Warszawa
2
Jerzy Majonek
UKJ ASzWoj Warszawa
3
Mateusz Waćko
UKS SameJudo
3
Mikołaj Młynik
UKS Ronin-Team Warszawa
5
Stanisław Okurowski
Judo Legia Warszawa
5
Wojciech Zieliński
UKS Judo Panda Warszawa
7
Piotr Andrulewicz
UKS Czerwone Smoki Toshi Brwinów
7
Konrad Demczuk
KS Yawara Warszawa

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
I rundaPiotr AndrulewiczUKS Czerwone Smoki Toshi BrwinówAntoni FliszkiewiczKS Start Radom0.5:0  
I rundaMikołaj MłynikUKS Ronin-Team WarszawaJakub RoguskiUKS Judo Panda Warszawa0.5:0  
I rundaJerzy MajonekUKJ ASzWoj WarszawaDamian MartynowskiUKS Kata Pruszków0.5:0  
I rundaMateusz WaćkoUKS SameJudo Konrad MamińskiUKS Safari 152 Warszawa0.5:0  
I rundaBartosz KrawczykUKS Judo Panda WarszawaSzymon GawrylakIKIZAMA Judo Klub Piaseczno0.5:0  
I rundaBartłomiej LisUKJ Lemur WarszawaKonrad DemczukKS Yawara Warszawa0.5:0  
I rundaStanisław OkurowskiJudo Legia WarszawaEdward MillerAZS UW Warszawa0.5:0  
ćwierćfinałMikołaj MłynikUKS Ronin-Team WarszawaPiotr AndrulewiczUKS Czerwone Smoki Toshi Brwinów0.5:0  
ćwierćfinałJerzy MajonekUKJ ASzWoj WarszawaMateusz WaćkoUKS SameJudo 0.5:0  
ćwierćfinałBartłomiej LisUKJ Lemur WarszawaBartosz KrawczykUKS Judo Panda Warszawa0.5:0  
ćwierćfinałWojciech ZielińskiUKS Judo Panda WarszawaStanisław OkurowskiJudo Legia Warszawa0.5:0  
półfinałJerzy MajonekUKJ ASzWoj WarszawaMikołaj MłynikUKS Ronin-Team Warszawa0.5:0  
półfinałBartłomiej LisUKJ Lemur WarszawaWojciech ZielińskiUKS Judo Panda Warszawa0.5:0  
finałBartłomiej LisUKJ Lemur WarszawaJerzy MajonekUKJ ASzWoj Warszawa0.5:0  
repasaże - I rundaPiotr AndrulewiczUKS Czerwone Smoki Toshi BrwinówJakub RoguskiUKS Judo Panda Warszawa0.5:0  
repasaże - I rundaMateusz WaćkoUKS SameJudo Damian MartynowskiUKS Kata Pruszków0.5:0  
repasaże - finałMateusz WaćkoUKS SameJudo Piotr AndrulewiczUKS Czerwone Smoki Toshi Brwinów0.5:0  
o III miejsceMateusz WaćkoUKS SameJudo Wojciech ZielińskiUKS Judo Panda Warszawa0.5:0  

Repasaże II
repasaże - I rundaKonrad DemczukKS Yawara WarszawaBartosz KrawczykUKS Judo Panda Warszawa0.5:0  
repasaże - finałStanisław OkurowskiJudo Legia WarszawaKonrad DemczukKS Yawara Warszawa0.5:0  
o III miejsceMikołaj MłynikUKS Ronin-Team WarszawaStanisław OkurowskiJudo Legia Warszawa0.5:0  

Polityka prywatności Judostat.pl