Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
XIII Turniej Judo Dzieci U13
Mysiadło, 04.02.2017
 

XIII Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lesznowola
XIII Turniej Judo Młodzików
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg +60 kg
Kobiety -30 kg -33 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg +52 kg

kategoria: +52 kg

Statystyka

Liczba startujących klubów 3
Liczba startujących zawodników 3
Liczba walk 3
Liczba reprezentowanych województw 1
Startujące roczniki 2005 - 2006
Średnia wieku zawodników 11 lat 248 dni
Średnia wieku medalistów 11 lat 248 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 11 lat 248 dni
Najmłodszy zawodnik Wiktoria Rochalska (11 lat 69 dni)
Najstarszy zawodnik Martyna Gałek (12 lat 69 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników UKJ ASzWoj Warszawa (1 zawodników)
KS Start Radom (1 zawodników)
UKS Mokotovia Warszawa (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk KS Start Radom (2 walk)
UKS Mokotovia Warszawa (1 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Martyna Gałek
KS Start Radom
2
Barbara Lubaszka
UKS Mokotovia Warszawa
3
Wiktoria Rochalska
UKJ ASzWoj Warszawa

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
Martyna GałekKS Start RadomBarbara LubaszkaUKS Mokotovia Warszawa100:0  
Martyna GałekKS Start RadomWiktoria RochalskaUKJ ASzWoj Warszawa100:0  
Barbara LubaszkaUKS Mokotovia WarszawaWiktoria RochalskaUKJ ASzWoj Warszawa100:0  

Polityka prywatności Judostat.pl