Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Turniej Judo Młodzików o Puchar Wójta U15
Kowala, 16.09.2017
 

Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Kowala
Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta U9 Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta U11 Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta U13
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

MężczyĽni -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg +81 kg
Kobiety -36 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg

kategoria: -42 kg

Statystyka

Liczba startujących klubów 4
Liczba startujących zawodników 5
Liczba walk 10
Liczba reprezentowanych województw 2
Startujące roczniki 2004 - 2006
Średnia wieku zawodników 12 lat 359 dni
Średnia wieku medalistów 12 lat 232 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 12 lat 359 dni
Najmłodszy zawodnik Jan Heine (11 lat 292 dni)
Najstarszy zawodnik Kacper Pietrzyk (13 lat 293 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników UKJ Lemur Warszawa (2 zawodników)
UKJ Champion Warszawa (1 zawodników)
UMKS Ostrowia Ostrowiec Św. (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk UKJ Lemur Warszawa (4 walk)
UMKS Ostrowia Ostrowiec Św. (3 walk)
UKJ Champion Warszawa (3 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Paweł Jakubowski
UKJ Champion Warszawa
2
Jan Heine
UKJ Lemur Warszawa
3
Mateusz Wołoszyn
UMKS Ostrowia Ostrowiec Św.
4
Wiktor Wi¶niewski
UKJ Lemur Warszawa
5
Kacper Pietrzyk
KS Start Radom

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
Jan HeineUKJ Lemur WarszawaWiktor Wi¶niewskiUKJ Lemur Warszawa100:0  
Jan HeineUKJ Lemur WarszawaMateusz WołoszynUMKS Ostrowia Ostrowiec Św.100:0  
Jan HeineUKJ Lemur WarszawaKacper PietrzykKS Start Radom100:0  
Paweł JakubowskiUKJ Champion WarszawaKacper PietrzykKS Start Radom100:0  
Paweł JakubowskiUKJ Champion WarszawaWiktor Wi¶niewskiUKJ Lemur Warszawa100:0  
Paweł JakubowskiUKJ Champion WarszawaJan HeineUKJ Lemur Warszawa100:0  
Wiktor Wi¶niewskiUKJ Lemur WarszawaKacper PietrzykKS Start Radom100:0  
Mateusz WołoszynUMKS Ostrowia Ostrowiec Św.Kacper PietrzykKS Start Radom100:0  
Mateusz WołoszynUMKS Ostrowia Ostrowiec Św.Wiktor Wi¶niewskiUKJ Lemur Warszawa0.5:0  
Mateusz WołoszynUMKS Ostrowia Ostrowiec Św.Paweł JakubowskiUKJ Champion Warszawa100:0  

Polityka prywatności Judostat.pl