Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Turniej Judo Młodzików o Puchar Wójta U15
Kowala, 16.09.2017
 

Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Kowala
Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta U9 Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta U11 Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta U13
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg +81 kg
Kobiety -36 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg

kategoria: -36 kg

Statystyka

Liczba startujących klubów 2
Liczba startujących zawodników 5
Liczba walk 10
Liczba reprezentowanych województw 1
Startujące roczniki 2004 - 2006
Średnia wieku zawodników 13 lat 69 dni
Średnia wieku medalistów 12 lat 285 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 13 lat 69 dni
Najmłodszy zawodnik MARIA Jesionek (11 lat 292 dni)
Najstarszy zawodnik Jędrzejek Lidka (13 lat 293 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników UKJ Lemur Warszawa (4 zawodników)
UKJ Champion Warszawa (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk UKJ Lemur Warszawa (10 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Jędrzejek Lidka
UKJ Lemur Warszawa
2
MARIA Jesionek
UKJ Lemur Warszawa
3
Julia Walendzik
UKJ Lemur Warszawa
4
Natalia Wieczorek
UKJ Lemur Warszawa
5
Emilia Bielawska
UKJ Champion Warszawa

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
Jędrzejek LidkaUKJ Lemur WarszawaJulia WalendzikUKJ Lemur Warszawa0.5:0  
Jędrzejek LidkaUKJ Lemur WarszawaMARIA JesionekUKJ Lemur Warszawa0.5:0  
Jędrzejek LidkaUKJ Lemur WarszawaNatalia WieczorekUKJ Lemur Warszawa100:0  
Jędrzejek LidkaUKJ Lemur WarszawaEmilia BielawskaUKJ Champion Warszawa100:0  
Natalia WieczorekUKJ Lemur WarszawaEmilia BielawskaUKJ Champion Warszawa100:0  
Julia WalendzikUKJ Lemur WarszawaNatalia WieczorekUKJ Lemur Warszawa100:0  
Julia WalendzikUKJ Lemur WarszawaEmilia BielawskaUKJ Champion Warszawa100:0  
MARIA JesionekUKJ Lemur WarszawaJulia WalendzikUKJ Lemur Warszawa100:0  
MARIA JesionekUKJ Lemur WarszawaNatalia WieczorekUKJ Lemur Warszawa100:0  
MARIA JesionekUKJ Lemur WarszawaEmilia BielawskaUKJ Champion Warszawa100:0  

Polityka prywatności Judostat.pl