Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta U9
Kowala, 16.09.2017
 

Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Kowala
Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta U11 Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta U13 Turniej Judo Młodzików o Puchar Wójta U15
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -18 kg -21 kg -24 kg -27 kg -30 kg -34 kg -42 kg -46 kg +46 kg
Kobiety -21 kg -24 kg -27 kg -30 kg -33 kg -36 kg -40 kg +40 kg

kategoria: -42 kg

Statystyka

Liczba startujących klubów 2
Liczba startujących zawodników 3
Liczba walk 3
Liczba reprezentowanych województw 1
Startujące roczniki 2009 - 2010
Średnia wieku zawodników 8 lat 104 dni
Średnia wieku medalistów 8 lat 104 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 8 lat 104 dni
Najmłodszy zawodnik Jan Klukowski (7 lat 250 dni)
Najstarszy zawodnik Timo Neef (8 lat 291 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników UKS SameJudo (2 zawodników)
UKS Judo Fight Club Warszawa (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk UKS SameJudo (2 walk)
UKS Judo Fight Club Warszawa (1 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Antoni Sikorski
UKS SameJudo
2
Timo Neef
UKS Judo Fight Club Warszawa
3
Jan Klukowski
UKS SameJudo

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
Antoni SikorskiUKS SameJudo Timo NeefUKS Judo Fight Club Warszawa100:0  
Antoni SikorskiUKS SameJudo Jan KlukowskiUKS SameJudo 100:0  
Timo NeefUKS Judo Fight Club WarszawaJan KlukowskiUKS SameJudo 100:0  

Polityka prywatności Judostat.pl