Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta U9
Kowala, 16.09.2017
 

Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Kowala
Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta U11 Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta U13 Turniej Judo Młodzików o Puchar Wójta U15
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -18 kg -21 kg -24 kg -27 kg -30 kg -34 kg -42 kg -46 kg +46 kg
Kobiety -21 kg -24 kg -27 kg -30 kg -33 kg -36 kg -40 kg +40 kg

kategoria: -21 kg

Statystyka

Liczba startujących klubów 3
Liczba startujących zawodników 4
Liczba walk 6
Liczba reprezentowanych województw 2
Startujące roczniki 2009 - 2011
Średnia wieku zawodników 7 lat 222 dni
Średnia wieku medalistów 7 lat 199 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 7 lat 222 dni
Najmłodszy zawodnik Krystian Kurowski (6 lat 291 dni)
Najstarszy zawodnik Marcel Pasiuk (7 lat 337 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników KS Gwardia Białystok (2 zawodników)
UKJ Lemur Warszawa (1 zawodników)
UKJ Champion Warszawa (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk KS Gwardia Białystok (5 walk)
UKJ Lemur Warszawa (1 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Wojciech Litwiński
KS Gwardia Białystok
2
Marcel Pasiuk
KS Gwardia Białystok
3
Krystian Kurowski
UKJ Lemur Warszawa
4
Kajetan Friemann
UKJ Champion Warszawa

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
Wojciech LitwińskiKS Gwardia BiałystokKajetan FriemannUKJ Champion Warszawa100:0  
Wojciech LitwińskiKS Gwardia BiałystokMarcel PasiukKS Gwardia Białystok0.5:0  
Krystian KurowskiUKJ Lemur WarszawaKajetan FriemannUKJ Champion Warszawa100:0  
Marcel PasiukKS Gwardia BiałystokKrystian KurowskiUKJ Lemur Warszawa  
Marcel PasiukKS Gwardia BiałystokKajetan FriemannUKJ Champion Warszawa100:0  
Wojciech LitwińskiKS Gwardia BiałystokKrystian KurowskiUKJ Lemur Warszawa100:0  

Polityka prywatności Judostat.pl