Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna U 10 (2012-2013)
Kutno, 15.05.2021
 

XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna
XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna U 12 (2010-2011) XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna U 14 (2008-2009)
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni M-01 M-02 M-03 M-04 M-05 M-06 M-07 M-08 M-09 M-10 M-11 M-12 M-13 M-14
Kobiety K-01 K-02 K-03

kategoria: M-03

Statystyka

Liczba startujących klubów 2
Liczba startujących zawodników 4
Liczba walk 6
Liczba reprezentowanych województw 2
Startujące roczniki 2012 - 2013
Średnia wieku zawodników 8 lat 253 dni
Średnia wieku medalistów 8 lat 327 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 8 lat 253 dni
Najmłodszy zawodnik Czesław Ćwik (7 lat 281 dni)
Najstarszy zawodnik Sebastian Kołodziej (9 lat 168 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników IKIZAMA Judo Klub Piaseczno (2 zawodników)
MKS Olimpijczyk Włocławek (2 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk IKIZAMA Judo Klub Piaseczno (5 walk)
MKS Olimpijczyk Włocławek (1 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Sebastian Kołodziej
IKIZAMA Judo Klub Piaseczno
2
Michał Jasiak
IKIZAMA Judo Klub Piaseczno
3
Czesław Ćwik
MKS Olimpijczyk Włocławek
4
Miłosz Kuczkowski
MKS Olimpijczyk Włocławek

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
Sebastian Kołodziej IKIZAMA Judo Klub PiasecznoMichał JasiakIKIZAMA Judo Klub Piaseczno1:0  
Sebastian Kołodziej IKIZAMA Judo Klub PiasecznoMiłosz KuczkowskiMKS Olimpijczyk Włocławek10:0  
Sebastian Kołodziej IKIZAMA Judo Klub PiasecznoCzesław ĆwikMKS Olimpijczyk Włocławek10:0  
Michał JasiakIKIZAMA Judo Klub PiasecznoMiłosz KuczkowskiMKS Olimpijczyk Włocławek10:0  
Michał JasiakIKIZAMA Judo Klub PiasecznoCzesław ĆwikMKS Olimpijczyk Włocławek10:0  
Czesław ĆwikMKS Olimpijczyk WłocławekMiłosz KuczkowskiMKS Olimpijczyk Włocławek10:0  

Polityka prywatności Judostat.pl