Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna U 10 (2012-2013)
Kutno, 15.05.2021
 

XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna
XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna U 12 (2010-2011) XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna U 14 (2008-2009)
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczy幡i M-01 M-02 M-03 M-04 M-05 M-06 M-07 M-08 M-09 M-10 M-11 M-12 M-13 M-14
Kobiety K-01 K-02 K-03

kategoria: M-05

Statystyka

Liczba startujących klubów 3
Liczba startujących zawodników 4
Liczba walk 6
Liczba reprezentowanych województw 1
Startujące roczniki 2012 - 2013
Średnia wieku zawodników 8 lat 342 dni
Średnia wieku medalistów 9 lat 46 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 8 lat 342 dni
Najmłodszy zawodnik Szymon 安itek (8 lat 135 dni)
Najstarszy zawodnik Antoni D帳rowa (9 lat 168 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników UKS Judo Panda Warszawa (2 zawodników)
IKIZAMA Judo Klub Piaseczno (1 zawodników)
UKS Judo Sensei Płock (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk UKS Judo Sensei Płock (3 walk)
IKIZAMA Judo Klub Piaseczno (2 walk)
UKS Judo Panda Warszawa (1 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Emil Durka
UKS Judo Sensei Płock
2
Antek Jarocki
IKIZAMA Judo Klub Piaseczno
3
Antoni D帳rowa
UKS Judo Panda Warszawa
4
Szymon 安itek
UKS Judo Panda Warszawa

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
Antek JarockiIKIZAMA Judo Klub PiasecznoAntoni D帳rowaUKS Judo Panda Warszawa10:0  
Antek JarockiIKIZAMA Judo Klub PiasecznoSzymon 安itekUKS Judo Panda Warszawa10:0  
Emil DurkaUKS Judo Sensei PłockSzymon 安itekUKS Judo Panda Warszawa1:0  
Emil DurkaUKS Judo Sensei PłockAntoni D帳rowaUKS Judo Panda Warszawa1:0  
Emil DurkaUKS Judo Sensei PłockAntek JarockiIKIZAMA Judo Klub Piaseczno1:0  
Antoni D帳rowaUKS Judo Panda WarszawaSzymon 安itekUKS Judo Panda Warszawa1:0  

Polityka prywatności Judostat.pl