Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna U 10 (2012-2013)
Kutno, 15.05.2021
 

XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna
XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna U 12 (2010-2011) XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna U 14 (2008-2009)
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni M-01 M-02 M-03 M-04 M-05 M-06 M-07 M-08 M-09 M-10 M-11 M-12 M-13 M-14
Kobiety K-01 K-02 K-03

kategoria: M-06

Statystyka

Liczba startujących klubów 3
Liczba startujących zawodników 4
Liczba walk 6
Liczba reprezentowanych województw 3
Startujące roczniki 2012 - 2013
Średnia wieku zawodników 8 lat 148 dni
Średnia wieku medalistów 8 lat 187 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 8 lat 148 dni
Najmłodszy zawodnik Hubert Dżereń (7 lat 320 dni)
Najstarszy zawodnik Igor Rubiecki (9 lat 12 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników UKS Judo Panda Warszawa (2 zawodników)
KS Akademia Judo Łódź (1 zawodników)
WTJ WŁOCŁAWEK Włocławek (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk WTJ WŁOCŁAWEK Włocławek (3 walk)
UKS Judo Panda Warszawa (2 walk)
KS Akademia Judo Łódź (1 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Igor Rubiecki
WTJ WŁOCŁAWEK Włocławek
2
Robert Mackiewicz
UKS Judo Panda Warszawa
3
Hubert Dżereń
KS Akademia Judo Łódź
4
Jan Woś
UKS Judo Panda Warszawa

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
Robert MackiewiczUKS Judo Panda WarszawaHubert DżereńKS Akademia Judo Łódź0.5:0  
Robert MackiewiczUKS Judo Panda WarszawaJan WośUKS Judo Panda Warszawa10:0  
Hubert DżereńKS Akademia Judo ŁódźJan WośUKS Judo Panda Warszawa1:0  
Igor RubieckiWTJ WŁOCŁAWEK WłocławekJan WośUKS Judo Panda Warszawa10:0  
Igor RubieckiWTJ WŁOCŁAWEK WłocławekRobert MackiewiczUKS Judo Panda Warszawa10:0  
Igor RubieckiWTJ WŁOCŁAWEK WłocławekHubert DżereńKS Akademia Judo Łódź10:0  

Polityka prywatności Judostat.pl