Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna U 12 (2010-2011)
Kutno, 15.05.2021
 

XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna
XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna U 10 (2012-2013) XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna U 14 (2008-2009)
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -28 kg -31 kg -34 kg -37 kg -40 kg -44 kg -48 kg -55 kg -60 kg +60 kg
Kobiety -30 kg -33 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg +57 kg

kategoria: -33 kg

Statystyka

Liczba startujących klubów 4
Liczba startujących zawodników 5
Liczba walk 10
Liczba reprezentowanych województw 3
Startujące roczniki 2010 - 2011
Średnia wieku zawodników 10 lat 199 dni
Średnia wieku medalistów 10 lat 297 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 10 lat 199 dni
Najmłodszy zawodnik Kasjana Zarychta (9 lat 167 dni)
Najstarszy zawodnik Alicja Sawicka (11 lat 55 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników UKS 10 Bydgoszcz (2 zawodników)
MKS Olimpijczyk Włocławek (1 zawodników)
UKS Judo Panda Warszawa (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk UKS 10 Bydgoszcz (5 walk)
MKS Olimpijczyk Włocławek (3 walk)
KS Gwardia Łódź (2 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Anna Hlazenko
UKS 10 Bydgoszcz
2
Alicja Sawicka
MKS Olimpijczyk Włocławek
3
Blanka Legawiec
UKS 10 Bydgoszcz
4
Halina Nowicka
KS Gwardia Łódź
5
Kasjana Zarychta
UKS Judo Panda Warszawa

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
Anna HlazenkoUKS 10 BydgoszczBlanka LegawiecUKS 10 Bydgoszcz10:0  
Anna HlazenkoUKS 10 BydgoszczAlicja SawickaMKS Olimpijczyk Włocławek10:0  
Alicja SawickaMKS Olimpijczyk WłocławekKasjana ZarychtaUKS Judo Panda Warszawa10:0  
Alicja SawickaMKS Olimpijczyk WłocławekBlanka LegawiecUKS 10 Bydgoszcz10:0  
Alicja SawickaMKS Olimpijczyk WłocławekHalina NowickaKS Gwardia Łódź10:0  
Halina NowickaKS Gwardia ŁódźAnna HlazenkoUKS 10 Bydgoszcz10:0  
Halina NowickaKS Gwardia ŁódźKasjana ZarychtaUKS Judo Panda Warszawa10:0  
Blanka LegawiecUKS 10 BydgoszczHalina NowickaKS Gwardia Łódź0.5:0  
Blanka LegawiecUKS 10 BydgoszczKasjana ZarychtaUKS Judo Panda Warszawa10:0  
Anna HlazenkoUKS 10 BydgoszczKasjana ZarychtaUKS Judo Panda Warszawa10:0  

Polityka prywatności Judostat.pl