Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna U 12 (2010-2011)
Kutno, 15.05.2021
 

XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna
XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna U 10 (2012-2013) XIII Otwarte Mistrzostwa Kutna U 14 (2008-2009)
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -28 kg -31 kg -34 kg -37 kg -40 kg -44 kg -48 kg -55 kg -60 kg +60 kg
Kobiety -30 kg -33 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg +57 kg

kategoria: +57 kg

Statystyka

Liczba startujących klubów 3
Liczba startujących zawodników 3
Liczba walk 3
Liczba reprezentowanych województw 3
Startujące roczniki 2010 - 2010
Średnia wieku zawodników 11 lat 21 dni
Średnia wieku medalistów 11 lat 21 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 11 lat 21 dni
Najmłodszy zawodnik Alicja Dyba (10 lat 254 dni)
Najstarszy zawodnik Nadia Dziadko (11 lat 136 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników UKS SIMBA Reda (1 zawodników)
MKS Olimpijczyk Włocławek (1 zawodników)
MMKS Wojownik Skierniewice (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk MMKS Wojownik Skierniewice (2 walk)
UKS SIMBA Reda (1 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Alicja Dyba
MMKS Wojownik Skierniewice
2
Nadia Dziadko
UKS SIMBA Reda
3
Aleksandra Kiczorowska
MKS Olimpijczyk Włocławek

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
Nadia DziadkoUKS SIMBA RedaAleksandra KiczorowskaMKS Olimpijczyk Włocławek10:0  
Alicja Dyba MMKS Wojownik SkierniewiceNadia DziadkoUKS SIMBA Reda1:0  
Alicja Dyba MMKS Wojownik SkierniewiceAleksandra KiczorowskaMKS Olimpijczyk Włocławek10:0  

Polityka prywatności Judostat.pl