Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Turniej Judo Młodzików o Puchar Wójta U15
Kowala, 16.09.2017
 

Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Kowala
Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta U9 Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta U11 Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta U13
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg +81 kg
Kobiety -36 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg

kategoria: -55 kg

Statystyka

Liczba startujących klubów 5
Liczba startujących zawodników 7
Liczba walk 12
Liczba reprezentowanych województw 2
Startujące roczniki 2003 - 2004
Średnia wieku zawodników 13 lat 251 dni
Średnia wieku medalistów 13 lat 326 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 13 lat 251 dni
Najmłodszy zawodnik Antoni Kostuj (12 lat 296 dni)
Najstarszy zawodnik KRZYSZTOF KLIMKIEWICZ (14 lat 293 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników UKJ Champion Warszawa (2 zawodników)
UKJ Bushido Piaseczno (2 zawodników)
UKS SameJudo (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk żak kielce KIELCE (5 walk)
UKS SameJudo (3 walk)
UKJ Champion Warszawa (2 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
KRZYSZTOF KLIMKIEWICZ
żak kielce KIELCE
2
Kajetan Lipiński
UKS SameJudo
3
Antoni Kostuj
UKJ Champion Warszawa
3
Krzysztof Proszewski
UKJ Champion Warszawa
5
Marcin Nietrzebka
UKJ Bushido Piaseczno
5
Emil Kurpiel
UKJ Bushido Piaseczno
7
Jakub Wyderski
UMKS Ostrowia Ostrowiec Św.

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
KRZYSZTOF KLIMKIEWICZżak kielce KIELCEAntoni KostujUKJ Champion Warszawa100:0  
KRZYSZTOF KLIMKIEWICZżak kielce KIELCEJakub WyderskiUMKS Ostrowia Ostrowiec Św.0.5:0  
KRZYSZTOF KLIMKIEWICZżak kielce KIELCEMarcin NietrzebkaUKJ Bushido Piaseczno100:0  
Antoni KostujUKJ Champion WarszawaJakub WyderskiUMKS Ostrowia Ostrowiec Św.100:0  
Marcin NietrzebkaUKJ Bushido PiasecznoAntoni KostujUKJ Champion Warszawa100:0  
Jakub WyderskiUMKS Ostrowia Ostrowiec Św.Marcin NietrzebkaUKJ Bushido Piaseczno100:0  
Kajetan LipińskiUKS SameJudo Emil KurpielUKJ Bushido Piaseczno100:0  
Kajetan LipińskiUKS SameJudo Krzysztof ProszewskiUKJ Champion Warszawa100:0  
Krzysztof ProszewskiUKJ Champion WarszawaEmil KurpielUKJ Bushido Piaseczno100:0  
półfinałKRZYSZTOF KLIMKIEWICZżak kielce KIELCEKrzysztof ProszewskiUKJ Champion Warszawa  
półfinałKajetan LipińskiUKS SameJudo Antoni KostujUKJ Champion Warszawa  
finałKRZYSZTOF KLIMKIEWICZżak kielce KIELCEKajetan LipińskiUKS SameJudo   

Polityka prywatności Judostat.pl