Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta U9
Kowala, 16.09.2017
 

Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Kowala
Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta U11 Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta U13 Turniej Judo Młodzików o Puchar Wójta U15
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

MężczyĽni -18 kg -21 kg -24 kg -27 kg -30 kg -34 kg -42 kg -46 kg +46 kg
Kobiety -21 kg -24 kg -27 kg -30 kg -33 kg -36 kg -40 kg +40 kg

kategoria: -34 kg

Statystyka

Liczba startujących klubów 4
Liczba startujących zawodników 7
Liczba walk 12
Liczba reprezentowanych województw 3
Startujące roczniki 2009 - 2010
Średnia wieku zawodników 8 lat 81 dni
Średnia wieku medalistów 8 lat 62 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 8 lat 81 dni
Najmłodszy zawodnik Adam Krygier (7 lat 259 dni)
Najstarszy zawodnik Bartosz Jędrzejczak (8 lat 246 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników UKS SameJudo (4 zawodników)
UKS Ippon MDK Kutno (1 zawodników)
UKJ Kobra Warszawa (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk UKS SameJudo (10 walk)
UKS Ippon MDK Kutno (2 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Julian Brzozowski
UKS SameJudo
2
Aleksy Wi¶niewski
UKS SameJudo
3
Patryk Kanclerz
UKS SameJudo
3
Julian Fornal
UKS SameJudo
5
Bartosz Jędrzejczak
UKS Ippon MDK Kutno
5
Wiktor Woł±sewicz
Judo MIZUKA Sp. z o.o. Opole
7
Adam Krygier
UKJ Kobra Warszawa

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
Bartosz JędrzejczakUKS Ippon MDK KutnoJulian FornalUKS SameJudo 0.5:0  
Bartosz JędrzejczakUKS Ippon MDK KutnoAdam KrygierUKJ Kobra Warszawa10:0  
Patryk KanclerzUKS SameJudo Adam KrygierUKJ Kobra Warszawa100:0  
Patryk KanclerzUKS SameJudo Bartosz JędrzejczakUKS Ippon MDK Kutno100:0  
Julian FornalUKS SameJudo Adam KrygierUKJ Kobra Warszawa100:0  
Julian FornalUKS SameJudo Patryk KanclerzUKS SameJudo 100:0  
Aleksy Wi¶niewskiUKS SameJudo Wiktor Woł±sewiczJudo MIZUKA Sp. z o.o. Opole100:0  
Julian BrzozowskiUKS SameJudo Wiktor Woł±sewiczJudo MIZUKA Sp. z o.o. Opole10:0  
Julian BrzozowskiUKS SameJudo Aleksy Wi¶niewskiUKS SameJudo 10:0  
półfinałAleksy Wi¶niewskiUKS SameJudo Julian FornalUKS SameJudo   
półfinałJulian BrzozowskiUKS SameJudo Patryk KanclerzUKS SameJudo   
finałJulian BrzozowskiUKS SameJudo Aleksy Wi¶niewskiUKS SameJudo   

Polityka prywatności Judostat.pl