Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta U9
Kowala, 16.09.2017
 

Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Kowala
Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta U11 Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta U13 Turniej Judo Młodzików o Puchar Wójta U15
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

MężczyĽni -18 kg -21 kg -24 kg -27 kg -30 kg -34 kg -42 kg -46 kg +46 kg
Kobiety -21 kg -24 kg -27 kg -30 kg -33 kg -36 kg -40 kg +40 kg

kategoria: -24 kg

Statystyka

Liczba startujących klubów 4
Liczba startujących zawodników 7
Liczba walk 12
Liczba reprezentowanych województw 2
Startujące roczniki 2009 - 2010
Średnia wieku zawodników 8 lat 19 dni
Średnia wieku medalistów 7 lat 236 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 8 lat 19 dni
Najmłodszy zawodnik Speichler Maja (7 lat 53 dni)
Najstarszy zawodnik Patrycja Jakubowska (8 lat 291 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników UKJ Lemur Warszawa (3 zawodników)
UKS SameJudo (2 zawodników)
UKJ Champion Warszawa (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk UKJ Lemur Warszawa (8 walk)
UKS SameJudo (2 walk)
KS Gwardia Białystok (2 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Nina B±k
UKJ Lemur Warszawa
2
Speichler Maja
KS Gwardia Białystok
3
Liliana Jachymek
UKS SameJudo
3
Zuzanna Marchel
UKJ Lemur Warszawa
5
Ala Bury
UKJ Lemur Warszawa
5
Antonina Gleń
UKS SameJudo
7
Patrycja Jakubowska
UKJ Champion Warszawa

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
Zuzanna MarchelUKJ Lemur WarszawaAla BuryUKJ Lemur Warszawa100:0  
Zuzanna MarchelUKJ Lemur WarszawaPatrycja JakubowskaUKJ Champion Warszawa100:0  
Ala BuryUKJ Lemur WarszawaPatrycja JakubowskaUKJ Champion Warszawa10:0  
Ala BuryUKJ Lemur WarszawaLiliana JachymekUKS SameJudo 100:0  
Liliana JachymekUKS SameJudo Patrycja JakubowskaUKJ Champion Warszawa100:0  
Liliana JachymekUKS SameJudo Zuzanna MarchelUKJ Lemur Warszawa100:0  
Speichler MajaKS Gwardia BiałystokAntonina GleńUKS SameJudo 100:0  
Nina B±kUKJ Lemur WarszawaAntonina GleńUKS SameJudo 100:0  
Nina B±kUKJ Lemur WarszawaSpeichler MajaKS Gwardia Białystok  
półfinałNina B±kUKJ Lemur WarszawaLiliana JachymekUKS SameJudo   
półfinałSpeichler MajaKS Gwardia BiałystokZuzanna MarchelUKJ Lemur Warszawa  
finałNina B±kUKJ Lemur WarszawaSpeichler MajaKS Gwardia Białystok  

Polityka prywatności Judostat.pl